logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Thời khoá biểu học kỳ phụ - Năm học 2022-2023

03/10/2022 | 1233 |

Bộ môn Tự động hoá thông tin đến các bạn sinh viên thời khoá biểu học kỳ phụ, năm học 2022-2023 Môn học: Điều khiển quá trình, Kỹ thuật lập trình PLC (CĐ) Các bạn sinh viên lưu ý thời gian để đăng ký học.


Các tin khác: