logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Mục tiêu - Tầm nhìn

13/03/2019 | 3170 |

MỤC TIÊU:

Chúng tôi cung cấp nội dung đào tạo chất lượng cao nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên nghiệp, có năng lực nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ của khoa học- kỹ thuật- công nghệ vào giải quyết những vấn đề trong thực tế sản xuất. Tạo nền tảng cơ bản có chuyên sâu để người học tự học nâng cao suốt đời.

TẦM NHÌN:

Trở thành bộ môn đào tạo theo hướng ứng dụng - thực hành, cập nhật và cải tiến liên tục chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, có uy tín trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam và khu vực.

CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH:

- Áp dụng được các kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật và hệ thống điều khiển tự động để xác định mô hình toán học của hệ thống, phân loại, đánh giá và thiết kế hệ thống.

- Đo và đánh giá kết quả đo các đại lượng điện và không điện.

- Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản.

- Thiết kế hệ thống  điều khiển sử dụng các bộ điều khiển lập trình.

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ thống đo lường - điều khiển.

- Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp.

- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm để thể hiện vai trò của bản thân trong nhóm đa ngành.

- Hiểu biết và cam kết thực hiện được trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.


Các tin khác: