logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Cơ sở vật chất

28/12/2017 | 3814 |

MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC TẬP TIÊU BIỂU

1. Thực tập PLC

2. Thực tập Vi Xử Lý

3. Thực tập Thiết bị và Xử lý tự động

4. Thực tập Kỹ thuật cảm biến

 

1. THỰC TẬP PLC 

Giờ thực hành PLC S7-1200

Các mô hình MPS được thiết kế đa dạng, hiện đại, mô phỏng cụ thể các quy trình sản xuất trong thực tế

Mô hình IMS 24 -hệ thống điều khiển quá trình 4 trạm

Mô hình điều khiển bồn nước

Mô hình bảng đấu dây PLC

Mô hình lưu kho theo màu sắc

Mô hình tay gắp vật

Mô hình đóng nắp chai

Mô hình tay gắp - đóng nắp

Mô hình phân loại sản phẩm

Mô hình mâm xoay

 

2. THỰC TẬP VI XỬ LÝ

Giờ thực tập Vi xử lý, sinh viên được học lập trình từ cơ bản đến nâng cao như Led quảng cáo, đồng hồ vạn niên, đèn giao thông, điều khiển động cơ, bơm nước, lò nhiệt...

 

3. THỰC TẬP THIẾT BỊ & HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG

Thiết bị tự động Hanyoung Nux

Mô hình biến tần

Mô hình động cơ bước Vitme

 

Mô hình động cơ bước mâm xoay

Mô hình AC Servo

 

4. THỰC TẬP KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Mô hình thực tập cảm biến ON/OFF

Mô hình thực tập cảm biến nhiệt độ

Mô hình thực tập encoder

Mô hình thực tập Loadcell...

 


Các tin khác: