logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Bảng điểm

Bảng điểm học kỳ phục Môn Lý thuyết điều khiển tự động

08/05/2019 | 1501
KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM ĐẾN HẾT NGÀY 09/05/2019. SAU NGÀY NÀY KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI THẮC MẮC