logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đội ngũ giảng viên

28/12/2017 | 11269 |

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

STT

Họ tên

Học vị, chức danh

Email / SĐT

1

Đặng Đắc Chi

Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Trưởng Bộ môn Tự động hóa  

dangdacchi@caothang.edu.vn

0913131692

2

Cù Minh Phước

Thạc sĩ

Phó Trưởng Bộ môn Tự động hóa  

cuminhphuoc@caothang.edu.vn

0382813763

3

Đoàn Minh Hải 

Thạc sĩ, Giảng viên 

doanminhhai@caothang.edu.vn

0909687054

4

Ng. Thủy Đăng Thanh

Thạc sĩ, Giảng viên

nguyenthuydangthanh@caothang.edu.vn

0908486022

5

Ngô Minh Hoàng

Thạc sĩ, Giảng viên

ngominhhoang@caothang.edu.vn

0838109298

6

Hồ Thanh Vũ

Kỹ sư, Giảng viên 

hothanhvu@caothang.edu.vn

0903190096

7

Võ Ngọc Thi

Kỹ sư, Giảng viên

vongocthi@caothang.edu.vn

0938549640

8

Phan Hồng Thiên

Kỹ sư, Giảng viên

phanhongthien@caothang.edu.vn

0938799680

9

Nguyễn Anh Vũ

Thạc sĩ, Giảng viên

nguyenanhvu@caothang.edu.vn

0909929590

10

    Trần Minh Quang Kỹ sư, Giảng viên

tranminhquang@caothang.edu.vn

0336277401

11 Nguyễn Trung Thắng Kỹ sư, Giảng viên

nguyentrungthang@caothang.edu.vn

0334569963


Các tin khác: