logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đội ngũ giảng viên

28/12/2017 | 9040 |

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

STT

Họ tên

Học vị, chức danh

Email / SĐT

1

Đặng Đắc Chi

Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Điện - Điện tử

Trưởng Bộ môn Tự động hóa  

dangdacchi@caothang.edu.vn

0913131692

2

Đỗ Chí Phi

Tiến sĩ

Trưởng khoa Điện - Điện tử

dochiphi@caothang.edu.vn

0903648261

3

Cù Minh Phước

Thạc sĩ

PhóTrưởng Bộ môn Tự động hóa  

cuminhphuoc@caothang.edu.vn

0382813763

4

Đoàn Minh Hải 

Thạc sĩ, Giảng viên 

doanminhhai@caothang.edu.vn

0909687054

5

Ng. Thủy Đăng Thanh

Thạc sĩ, Giảng viên

nguyenthuydangthanh@caothang.edu.vn

0908486022

6

Ngô Minh Hoàng

Thạc sĩ, Giảng viên

ngominhhoang@caothang.edu.vn

0838109298

7

Hồ Thanh Vũ

Sau đại học, Giảng viên 

hothanhvu@caothang.edu.vn

0903190096

8

Võ Ngọc Thi

Sau đại học, Giảng viên

vongocthi@caothang.edu.vn

0938549640

9

Phan Hồng Thiên

Sau đại học, Giảng viên

phanhongthien@caothang.edu.vn

0938799680

10

Nguyễn Anh Vũ

Sau đại học, Giảng viên

nguyenanhvu@caothang.edu.vn

0909929590

11

       Lê Ngọc Tuyền    Giảng viên

lengoctuyen@caothang.edu.vn

0775881236

12 Nguyễn Trung Thắng Giảng viên

nguyentrungthang@caothang.edu.vn

0334569963


Các tin khác: