logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Tốt Nghiệp

Danh sách đề tài tốt nghiệp 2019

07/03/2019 | 6233
Hạn chót đăng ký ngày 15/3/2019. Để hiểu thêm về đề tài mô hình các sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn

Mẫu Đồ án tốt nghiệp 2018

01/06/2018 | 1564
Các bạn đọc kỹ các lưu ý ở cuối trang. Mọi thắc mắc liên hệ GVHD. Xem file đính kèm. Lưu ý: In và cắt thành khổ giấy B5 (là khổ nhỏ hơn A4 một chút).

Thông báo dành cho sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

05/03/2018 | 1170
Những sinh viên làm lại đồ án lưu ý các vấn đề sau: