logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đăng ký đồ án tốt nghiệp Khóa 16 (Doanh nghiệp)

02/03/2019 | 1140 |

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K16 DO DOANH NGHIỆP HƯỚNG DẪN

Nếu sinh viên nào có đề tài làm đồ án tốt nghiệp mà có người hướng dẫn là cán bộ ở công ty thì báo với giáo viên hướng dẫn ở công ty đó để tham khảo ý kiến.

Sau đó trình bày ý tưởng đề tài trong tờ giấy A4 để gửi cho giáo viên hướng dẫn để gv gửi lại bộ môn xem.
Trong giấy phải trình bày: đề tài, ai hướng dẫn (số điện thoại, email), ý tưởng, các thiết bị sử dụng ( có mượn ở công ty hay ko?, cái nào mượn, cái nào mình trang bị...).

Chậm nhất là cuối tuần sau (8/03/19) gửi lại đề tài nếu có nhé!

Mọi thắc mắc liên hệ GVCN


Các tin khác: