logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016

01/03/2019 | 1530 |

 

THÔNG BÁO NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016


1. Gửi giấy cám ơn đến công ty nhóm thực tập. Nhận giấy cám ơn từ giáo viên chủ nhiệm (từ ngày 05/03/2019)
2. Gửi phiếu đánh giá theo mẫu của bộ môn đến công ty để công ty đánh giá từng thành viên (phiếu phải có xác nhận của công ty, có thể đóng mộc treo). Lưu ý: không đánh giá theo nhóm.
3. Mỗi sinh viên phải viết quyển báo cáo thực tập theo hướng dẫn (không viết quyển báo cáo theo nhóm).

Lưu ý: Quyển khổ giấy B5 (176 mm× 250mm)


- Sinh viên trình bày các công việc mình thực hiện trong quá trình thực tập.
- Mỗi sinh viên cần chuẩn bị lưu trữ dữ liệu, hình ảnh, bản vẽ cần thiết để làm báo cáo và minh chứng cho việc đi thực tập (trong đó có hình ảnh chụp với cán bộ hướng dẫn kỹ thuật ở công ty).
- Trong quyển báo cáo sinh viên có thể in màu các bản vẽ hoặc hình ảnh nếu cần thiết.
4. Bộ môn sẽ thông báo về việc nộp và thực hiện báo cáo thực tập trong tuần 28 (từ 11/02/19 đến 16/02/19: thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). Mỗi sinh viên phải trình bày, giảng giải với giảng viên về công việc mình đã thực hiện trong quá trình thực tập.

 

Mọi chi tiết liên hệ GV hướng dẫn trực tiếp


Các tin khác: