logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Thông báo sinh viên

Thông báo về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp (học kỳ phụ)

27/10/2022 | 1
Bộ môn xin thông tin đến sinh viên ngành CN Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá các khoá. Sinh viên có nhu cầu học môn Đồ án tốt nghiệp nhanh chóng đăng ký và đóng tiền học phí, sau đó liên hệ giảng viên bộ môn để đăng ký đề tài.

Thời khoá biểu học kỳ phụ - Năm học 2022-2023

03/10/2022 | 1315
Bộ môn Tự động hoá thông tin đến các bạn sinh viên thời khoá biểu học kỳ phụ, năm học 2022-2023
Môn học: Điều khiển quá trình, Kỹ thuật lập trình PLC (CĐ)
Các bạn sinh viên lưu ý thời gian để đăng ký học.