logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

THỜI KHÓA BIỂU HKP DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 20

27/04/2023 | 1105 |

Bộ môn Tự động hoá thông tin đến các bạn sinh viên thời khoá biểu học kỳ phụ dành cho sinh viên Khóa 2020, năm học 2022-2023 (Xem link đính kèm bên dưới).

Thời khoá biểu

 


Các tin khác: