logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019

25/06/2019 | 2281 |

Mẫu đồ án tốt nghiệp 2019

Các bạn đọc kỹ các lưu ý ở cuối trang. Mọi thắc mắc liên hệ GVHD. Xem file đính kèm

Lưu ý: In và cắt thành khổ giấy B5 (là khổ nhỏ hơn A4 một chút).


Các tin khác: