logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Mẫu đơn xin làm đồ án tốt nghiệp khóa 2017

09/03/2020 | 3402 |

Sắp tới bộ môn sẽ triển khai các đề tài đồ án tốt nghiệp có sẵn để sinh viên đăng ký. Tuy nhiên, nếu sinh viên muốn làm đề tài riêng thì đăng ký theo form mẫu này và nộp lại cho GVHD nhé.

Đề tài riêng có 2 loại:

+ Thứ 1 là đề tài SV tự nghĩ ra và tự chọn GVHD để hướng dẫn

+ Thứ 2 là đề tài doanh nghiệp hướng dẫn và GV đang phụ trách doanh nghiệp lúc thực tập sẽ là GV hướng dẫn luôn

Xem file đăng ký đính kèm

/images/files/2020/don-dang-ky-do-an-TN(1).doc


Các tin khác: