logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019

12/07/2019 | 1159 |

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI

KẾT NỐI NHÀ TRƯỜNG - DOANH NGHIỆP - SINH VIÊN 201

Khoa ĐIỆN-ĐIỆN LẠNH và khoa ĐIỆN TỬ-TIN HỌC tổ chức

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

7h-8h

Đón khách/ tại hội trường A

- Ban tổ chức

- Mỗi BM cử 1 GV phụ trách điểm danh tại cửa chính hội trường A

Giới thiệu các doanh nghiệp/

Chiếu slides giới thiệu thông tin các công ty tham gia ngày hội

- BM Viễn thông/ Phòng HCQT

Các công ty chuẩn bị bàn phòng vấn

Các công ty

8h-8h15

Khai mạc tại Hội trường A

- Ban tổ chức

8h15-8h30

Trao học bổng/tiếp nhận học bổng

- BM Diện lạnh

8h30-8h40

Đại Diện doanh nghiệp phát biểu

- BTT mời

8h40-12h

Họp giữa công ty và 2 khoa

- Văn phòng Khoa/Bộ môn

Doanh nghiệp tuyển dụng

- Theo sơ đồ bố trí


 


Các tin khác: