logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CHUYÊN ĐỀ DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 20

27/04/2023 | 705 |

Bộ môn Tự động hoá thông tin đến các bạn sinh viên thời khoá biểu lớp chuyên đề TRANG BỊ ĐIỆN dành cho sinh viên Khóa 2020, năm học 2022-2023 (Xem ảnh đính kèm bên dưới).

Thời khoá biểu lớp chuyên đề

 


Các tin khác: