logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đề thi & đáp án nhập môn Tự động hóa-Lần1-2021

28/01/2021 | 169 |

ĐỀ THI HỌC KỲ I: 2020-2021
MÔN: NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA
LỚP: CĐTĐ 20A, 20B

/images/files/2021/NNTDH_2021.pdf


Các tin khác: