logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đề thi & đáp án AVCN CĐ-2019

11/06/2019 | 3739 |

ĐỀ THI
MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
LỚP: CĐTĐ17

DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf

attachments/article/333/DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf

images/files/2018/DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf


Các tin khác: