logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Hội thảo xây dựng sơ đồ phân tích nghề

27/08/2013 | 1001 |

Căn cứ vào  QĐ 3595/QĐ-BCT ngày 03/6/2013 của Bộ Công Thương  về thành lập Ban Chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia - nghề "TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP" do trường  CĐKT Cao Thắng thực hiện,

Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Khánh Dư - hiệu trưởng nhà trường

Phó chủ nhiệm đề tài: Th.s Lê Xuân Lâm - hiệu phó.

Thành viên là các thầy cô bộ môn Tự động hoá , các thầy Trưởng/Phó khoa Điện - Điện lạnh, và các doanh nghiệp.

Vào lúc 8h thứ 6 - ngày 30/8/2013 tới đây, Ban chủ nhiệm tổ chức hội thảo: Xây dựng sơ đồ phân tích nghề - nghề "TỰ ĐỘNG HOÁ CÔNG NGHIỆP".

Kính mời toàn thể quí Thầy/cô quan tâm đến dự

KHÁI QUÁT CHUNG

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

-         TCKNNQG bao gồm các quy định về mức độ thực hiện và yêu cầu kiến thức, kỹ năng, thái độ cần có để thực hiện các công việc của một nghề

-         TCKNNQG do Bộ trưởng các Bộ chủ trì, phối hợp với cơ quan, hội nghề nghiệp có liên quan tổ chức xây dựng và ban hành.

Mục đích xây dựng và ban hành TCKNNQG

-         NLĐ định hướng nâng cao trình độ để có cơ hội thăng tiến

-         NSDLĐ có cơ sở tuyển chọn, bố trí công việc, trả lương hợp lý

-         CSDN có căn cứ xây dựng chương trình dạy nghề

-         CQ có thẩm quyền có căn cứ để đánh giá cấp CCKNNQG

Nguyên tắc xây dựng Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

-         Theo danh mục nghề nghiệp

-         Theo bậc trình độ kỹ năng cho mỗi nghề và phù hợp với khung của từng bậc trình độ kỹ năng

-         Có cấu trúc và định dạng thống nhất

-         Có cấu trúc và định dạng thống nhất

-         Theo hướng phù hợp với yêu cầu của NSDLĐ, thể hiện được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng thực hành

-         Đảm bảo lượng hoá về kiến thức, kỹ năng, mức độ và thái độ thực hiện các công việc của nghề

-         Phù hợp với xu thế hội nhập với tiêu chuẩn kỹ năng của khu vực và thế giới

Nguyên tắc, tiêu chí xác định bậc trình độ kỹ năng nghề quốc gia

-         Số lượng bậc trình độ kỹ năng nghề trong một nghề tối đa là 5 bậc

-         Số lượng bậc trình độ kỹ năng của một nghề phụ

-         Số lượng bậc trình độ kỹ năng của một nghề phụ thuộc vào mức độ phức tạp của nghề đó

-         Mức độ phức tạp của một nghề phụ thuộc vào tính chất, hình thức và mức độ thực hiện các công việc của nghề đó

By: Thanh Bình


Các tin khác: