logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Đề thi & đáp án Nhập môn tự động hóa Lần 2-2021

15/03/2021 | 58 |

ĐỀ THI ĐÁP ÁN LẦN 2

MÔN: NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA 

LỚP: CĐ TĐ 20A,B

/images/files/2021/%C4%90%E1%BB%80%20THI%20NM%20T%C4%90H%20K20.docx

 


Các tin khác: