logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Giới Thiệu Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Điều Khiển và Tự Động Hóa

02/01/2024 | 311 |

.:: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA ::.

Mã: 6510305

Mục tiêu đào tạo:

- Trở thành thành viên chủ chốt trong nhóm kỹ thuật thực hiện các công việc như: thiết kế, lắp đặt, giám sát thi công, vận hành, bảo trì các hệ thống điều khiển tự động.

- Tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn thiết bị; đề xuất các giải pháp tự động hóa.

- Hướng dẫn cho người có kỹ năng nghề thấp hơn; tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.

 

 

Chuẩn đầu ra của sinh viên:

- Áp dụng được các kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật và hệ thống điều khiển tự động để xác định mô hình toán học của hệ thống, phân loại, đánh giá và thiết kế hệ thống.

- Đo và đánh giá kết quả đo các đại lượng điện và không điện.

- Thiết kế và thi công được các mạch điện tử ứng dụng cơ bản.

- Thiết kế hệ thống  điều khiển sử dụng các bộ điều khiển lập trình.

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì các hệ thống đo lường - điều khiển.

- Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp.

- Giao tiếp và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.

- Vận dụng hiệu quả các kỹ năng mềm để thể hiện vai trò của bản thân trong nhóm đa ngành.

- Hiểu biết và cam kết thực hiện được trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.


Các tin khác: