logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty cổ phần phát triển và công nghệ TPP tuyển dụng

03/05/2021 | 40 |

Công ty cổ phần phát triển và công nghệ TPP tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng:
Kỹ sư điện và tự động hóa : 06
Kỹ sư cơ khí : 03
Công nhân kỹ thuật điện và tự động hóa : 40
Công nhân cơ khí : 30
Lao động phổ thông : 50

Xem file đính kèm

/images/files/2021/C%C3%94NG%20TY%20C%E1%BB%94%20PH%E1%BA%A6N%20PH%C3%81T%20TRI%E1%BB%82N%20V%C3%80%20C%C3%94NG%20NGH%E1%BB%86%20TPP-Tuy%E1%BB%83n%20d%E1%BB%A5ng.pdf

 


Các tin khác: