logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Việt Đông Hải tuyển dụng

19/06/2024 | 60 |

Công ty TNHH Kỹ thuật Tự động Việt Đông Hải tuyển dụng

(Xem file đính kèm)

/images/files/2024/TT%20TUYEN%20DUNG%20THANG%20MAY%20VIET%20DONG%20HAI%202024.pdf

 

Các tin khác: