logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Lịch giảng dạy E-learning

09/03/2020 | 5158 |

Lịch giảng dạy e-learning

 

STT

GV phụ trách

ID Zoom

bản quyền    

ID Zoom

dự phòng

ID google classroom

Tên môn học

Lớp

Lịch học

 

1

Phan Hồng Thiên

  

 

k3thqtj

KT đo lường cảm biến

CĐ ĐKTĐ 19A

Thứ 4: tiết 1,2

Thứ 6: tiết 1,2,3

 

2

afxenjn

Máy điện Khí cụ điện

CĐ ĐKTĐ 19B

Thứ 3: tiết 11,12

Thứ 4: tiết 7,8,9

 

3

Võ Ngọc Thi

 

 

gjzrddi

KTLT PLC

CĐN ĐCN 18E

Thứ 2: tiết 2,3

Thứ 6: tiết 4,5,6

 

4

bldwlbu

KTLT PLC

CĐ ĐĐT 18C

Thứ 4: tiết 7,8,9

Thứ 5: tiết 11,12

 

5

vzvkmks

Điều khiển quá trình

CĐ ĐKTĐ 18A

Thứ 4: tiết 1,2,3

 

6

Nguyễn Anh Vũ

 

 

b3bvvcd

Vi điều khiển

CĐ ĐĐT 18C

Thứ 2: tiết 7,8,9

Thứ 6: tiết 10,11,12

 

7

b2sdq3t

LT - ĐKTĐ

CĐ ĐKTĐ 18A

Thứ 3: tiết 4,5

Thứ 6: tiết 5,6

 

8

Hồ Thanh Vũ

   

jnokvjo

ĐKQT

CĐ ĐKTĐ18B

Thứ 2: tiết 7,8,9

 

9

kj667et

KTLT PLC

CĐN ĐCN 18D

Thứ 2: tiết 10,11,12

Thứ 6: tiết 7,8

 

10

s6corud

KTĐLCB

CĐ ĐKTĐ19B

Thứ 5: tiết 10,11,12

Thứ 6: tiết 11,12

 

11

Cù Minh Phước

 

 

 

pimontz

SHCN CĐ ĐKTĐ 18A

CĐ ĐKTĐ 18A

 

Thứ 2: tiết 1

 

12

p2nsvb4

Ngôn ngữ lập trình

CĐ ĐKTĐ 19B

Thứ 2: tiết 10,11

Thứ 6: tiết 7,8

 

13

Nguyễn Hoàng Duy

 

 

xobumhv

KTLT PLC

CĐ ĐKTĐ18B

Thứ 3: tiết 7-10

 

14

Nguyễn T. Đăng Thanh

  

 

adfgk3u

 Kỹ Thuật Lập Trình PLC

 CĐ Đ ĐT 18A

 Thứ 2: tiết 4,5,6

Thứ 3: tiết 1,2

 

15

rkk4a5l

 Kỹ Thuật Lập Trình PLC

 CĐ ĐKTĐ 18A

Thứ 2: tiết 2,3

Thứ 5: tiết 5,6

 

16

ikiszdd

Anh Văn Chuyên Ngành

 CĐ ĐKTĐ 18A

Thứ 6: tiết 1,2,3,4

 

17

wpqj72s

Lý thuyết ĐK tự động

 CĐ ĐKTĐ 18B

Thứ 5: tiết 7,8

Thứ 6: tiết 7,8

 

18

Nguyên Văn Tính

 

 

wepq3sv

KTLT PLC

CĐ ĐĐT 18B

Thứ 2: tiết 1,2,3

Thứ 5: tiết 1,2

 

19

jaeol6m

KTLT PLC

CĐN ĐCN 18A

Thứ 2: tiết 4,5,6

Thứ 3: tiết 1,2

 

20

 Đoàn Minh Hải

 

 

3cl3fdw

Máy điện Khí cụ điện

CĐ ĐKTĐ 19A

Thứ 4: tiết 3,4

Thứ 6: tiết 4,5,6 

 

21

telhvj4

KTLT PLC

CĐN ĐCN 18B

Thứ 5: tiết 1,2,3

Thứ 6: tiết 1,2

 

22

Ngô Minh Hoàng

   

35bcrm6

AVCN

CD DKTD 18B

Thứ 2: Tiết 10-11

Thứ 3: Tiết 11-12

 

23

gdyg4iw

KTLTPLC

CDN DCN 18C

Thứ 3: Tiết 7-9

Thứ 5: Tiết 11-12

 
24 dezmvzw Ngôn ngữ lập trình CĐ ĐKTĐ 19A

Thứ 4: Tiết 5-6

Thứ 5: Tiết 1-2

 
25 Ngô Thị Thanh Bình     ne4eusr K LTPLC CĐ Đ ĐT18D

 

 

 


Các tin khác: