Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (DE THI DKS 12-2018.doc)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ĐIỀU KHIỂN SỐ 2018

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ĐIỀU  KHIỂN SỐ 

2018

Attachments:
DE THI DKS 12-2018.doc512 Kb
 
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN 2018_L2.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

 
Download this file (dap - an - de - thi - 2016.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

 

   
Download this file (DeThiAnhVanChuyenNganh-2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

 
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN 2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018

(Xem file đính kèm)