Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (May dien kcd 16.doc)

ĐỀ THI MÁY ĐIỆN - KHÍ CỤ ĐIỆN 2016

Xem file đính kèm

Attachments:
May dien kcd 16.doc423 Kb
 
Download this file (DE THI DKS HKP 2019.pdf)

ĐỀ THI ĐIỀU KHIỂN SỐ HKP

ĐỀ THI ĐIỀU KHIỂN SỐ HỌC KỲ PHỤ

Xem file đính kèm

Attachments:
DE THI DKS HKP 2019.pdf340 Kb
 
Download this file (De thi HKP-RBCN-2019.pdf)

ĐỀ THI ROBOT CÔNG NGHIỆP HKP - 2019

Xem file đính kèm

Attachments:
De thi HKP-RBCN-2019.pdf236 Kb
   
Download this file (LY THUYET MACH - 2019.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH

Attachments:
LY THUYET MACH - 2019.pdf519 Kb
 
Download this file (De thi-Nhap mon TDDH-CDTD18AB.pdf)

ĐỀ THI NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA 2018

ĐỀ THI NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA 2018

Xem file  đính kèm