Trang chủ Sinh viên Thông báo chung ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A

Email In

Xem tại đây.

Sinh viên khiếu nại về điểm đến hết ngày 26/12/2016.

Chiều thứ ba 27/12/2016 sinh viên có thể đóng tiền thi lại.

Để xem đáp án sinh viên vào mục Đề thi đáp án.