Trang chủ Sinh viên Thông báo chung

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 150
2 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUẨN BỊ CHO VIỆC BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 27
3 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 221
4 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 496
5 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 191
6 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 421
7 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 196
8 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 283
9 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 651
10 MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2018 1019
11 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1136
12 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 399
13 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 368
14 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 575
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 466
16 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 667
17 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 489
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 321
19 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 366
20 Học bổng Tiếng Anh 463

Trang 1 trong tổng số 2