Trang chủ Sinh viên Thông báo chung

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019-2020 137
2 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019 135
3 Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019 108
4 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 577
5 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 347
6 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 585
7 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 296
8 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 474
9 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 245
10 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 360
11 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 721
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1203
13 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 463
14 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 420
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 645
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 524
17 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 755
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 540
19 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 362
20 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 420

Trang 1 trong tổng số 2