Trang chủ Sinh viên Thông báo chung

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019 71
2 Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019 59
3 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 512
4 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 294
5 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 541
6 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 251
7 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 448
8 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 218
9 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 330
10 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 692
11 MẪU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2018 1094
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1177
13 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 436
14 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 398
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 614
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 498
17 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 709
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 518
19 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 344
20 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 398

Trang 1 trong tổng số 2