Trang chủ Sinh viên Thông báo chung

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019-2020 239
2 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019 180
3 Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019 134
4 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 780
5 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 372
6 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 616
7 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 347
8 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 498
9 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 268
10 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 383
11 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 744
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1238
13 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 493
14 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 440
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 669
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 549
17 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 795
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 550
19 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 377
20 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 443

Trang 1 trong tổng số 2