Trang chủ Sinh viên Tuyển dụng Tuyển dụng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA THỊNH PHÁT TUYỂN DỤNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA THỊNH PHÁT TUYỂN DỤNG

Email In

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA THỊNH PHÁT TUYỂN DỤNG

Chi tiết tuyển dụng xem file đính kèm

 

 

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt