Trang chủ Sinh viên Thông báo chung Kết quả xét lên lớp năm 2013

Kết quả xét lên lớp năm 2013

Email In

Kết quả xét lên lớp năm 2013:

Sinh viên xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên nào có thắc mắc hay khiếu nại gì thì đọc kỹ phần LƯU Ý ở những trang cuối để biết chi tiết.