logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTDKTD CDTD11A

28/12/2012 | 2481 |

BẢNG ĐIỂM XEM TẠI ĐÂY

THỜI GIAN KHIẾU NẠI: ĐẾN HẾT NGÀY 7/01/2013.

SAU NGÀY NÀY KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI THẮC MẮC 

 


Các tin khác: