logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

DIEM TONG KET MON LTDKTD CD TD 12

10/01/2014 | 933 |

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ CĐ TĐ12A XEM TẠI ĐÂY

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ CĐ TĐ12B XEM TẠI ĐÂY

KHIẾU NẠI ĐẾN NGÀY 14/01/2014 (GẶP CÔ THANH)

SAU NGÀY NÀY KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI THẮC MẮC.


Các tin khác: