logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

DIEM THUC HANH PLC

11/07/2013 | 1300 |

Điểm thực hành PLC lớp CDN dcn 10B (nhóm Cô Thanh)

Xem điểm tại đây

Khiếu nại đến ngày 15/07/2013. Mọi thắc mắc sau ngày này không giải quyết.


Các tin khác: