logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Cơ cấu tổ chức

16/06/2012 | 3960 |

I. LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

II. TẬP THỂ GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

 

III. LÃNH ĐẠO KHOA

 

Ts. Đỗ Chí Phi

Trưởng Khoa

ThS. Huỳnh Xuân Dũng

Phó Trưởng Khoa

 

TS. Đặng Đắc Chi

Phó Trưởng Khoa

 

IV. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

STT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức vụ

Hình ảnh

01

Đặng Đắc Chi

 

Tiến Sỹ

Tự Động Hóa

Trưởng BM

02

Cù Minh Phước

 

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

Phó trưởng BM

03

Nguyễn Thủy Đăng Thanh

 

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

04

Đoàn Minh Hải

 

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

05

Ngô Minh Hoàng

 

Thạc Sỹ

Tự Động Hóa

GV

06

Nguyễn Anh  Vũ

 

Thạc sỹ

Tự Động Hóa

GV

07

Hồ Thanh Vũ

Kỹ sư

GV

08

Phan Hồng Thiên

Kỹ sư

GV

09

Võ Ngọc Thi

Kỹ sư

GV

10  Trần Minh Quang

Sau đại học

GV

11 Nguyễn Trung Thắng Sau đại học GV

 


Các tin khác: