Intel Products Vietnam tuyển dụng kỹ thuật viên cao đẳng và trung cấp

In

alt

Hiện tại Intel đang tuyển số lượng kỹ thuật viên lớn, hệ cao đẳng và trung cấp, các bạn sinh viên nào có quan tâm xin vui lòng đăng kí trực tiếp tại link bên dưới.

Link đăng ký tại đây.

Quang Tới