Đội ngũ giảng viên bộ môn Tự động hóa

In

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

STT

Họ tên

Học vị, chức danh             

Email

SĐT

1

Đặng Đắc Chi

Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Điện - Điện lạnh

Trưởng Bộ môn Tự động hóa  

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0913131692

2

Phạm Văn Thành

Thạc sĩ,

Trưởng khoa Điện - Điện lạnh

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0913608313

3

Nguyễn Hoàng Duy

Thạc sĩ, 

Phó Bộ môn Tự động hóa

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0399785973

4

Đoàn Minh Hải 

Thạc sĩ, Giảng viên 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0909687054

5

Ng. Thủy Đăng Thanh

Thạc sĩ, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0908486022

6

Cù Minh Phước

Thạc sĩ, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0382813763

7

Ngô Minh Hoàng

Thạc sĩ, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0838109298

8

Hồ Thanh Vũ

Sau đại học, Giảng viên 

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0903190096

9

Võ Ngọc Thi

Sau đại học, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0938549640

10

Phan Hồng Thiên

Sau đại học, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0938799680

11

Nguyễn Văn Tính

Sau đại học, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0378843600

12

Nguyễn Phạm Đức Toàn

Sau đại học, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0962948109

13

Nguyễn Anh Vũ

Sau đại học, Giảng viên

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

0568021991