Trang chủ Sinh viên Kết quả thi Cao đẳng

Cao đẳng

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN MẠCH ĐIỆN LỚP CĐTĐ13A

Xem điểm tại đây

Hạn chót: khiếu nại điểm ngày 18/03/2014.

   

ĐIỂM THI LẠI MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 12

Điểm thi lại môn Lý Thuyết điều khiển tự động Lớp CĐ TĐ 12

Xem tại đây

Hạn chót khiếu nại ngày 24/02/2014

   

DIEM TONG KET MD PLC CDN DCN11

ĐIỂM TỔNG KẾT MĐ PLC LỚP CĐN ĐCN 11B XEM TẠI ĐÂY

ĐIỂM TỔNG KẾT MĐ PLC LỚP CĐN ĐCN 11A XEM TẠI ĐÂY

KHIẾU NẠI ĐẾN NGÀY 17/01/2014

   

DIEM TONG KET TH PLC CDTD11

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN TH PLC CĐ TĐ11A XEM TẠI ĐÂY

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN THPLC CĐTĐ 11B XEM TẠI ĐÂY

ĐIỂM HỌC GHÉP THPLC  XEM TẠI ĐÂY

KHIẾU NẠI ĐẾN NGÀY 17/01/2014

   

DIEM THI LAI LTDKTD LOP DIEN 11

ĐIỂM THI LẠI MÔN LTĐKTĐ LOP ĐIỆN 11 XEM TẠI ĐÂY

KHIẾU NẠI ĐẾN NGÀY 16/01/2014.

   

DIEM TONG KET MON LTDKTD CD TD 12

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ CĐ TĐ12A XEM TẠI ĐÂY

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ CĐ TĐ12B XEM TẠI ĐÂY

KHIẾU NẠI ĐẾN NGÀY 14/01/2014 (GẶP CÔ THANH)

SAU NGÀY NÀY KHÔNG GIẢI QUYẾT MỌI THẮC MẮC.

   

DIEM MON ROBOT VA TRANG BI DIEN CDTD 11

BANG DIEM MON ROBOT CDTD11A XEM TẠI ĐÂY

BẢNG ĐIỂM MÔN TRANG BỊ ĐIỆN CĐ TĐ 11A XEM TẠI ĐÂY

BẢNG ĐIỂM MÔN TRANG BỊ ĐIỆN CĐ TĐ 11B XEM TẠI ĐÂY

   

DIEM TONG KET DIEU KHIEN SO

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐIỀU KHIỂN SỐ

KHIẾU NẠI ĐẾN NGÀY 27/12/2013 images/files/DIEM DIEU KHIEN SO.pdf

   

DIEM TONG KET LTDKTD

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ Đ-ĐT11ĐA

KHIẾU NẠI ĐẾN HẾT NGÀY 27/12/2013images/files/DIEM TONG KET MON LTDKTD.pdf

   

DIEM THUC HANH PLC

Điểm thực hành PLC lớp CDN dcn 10B (nhóm Cô Thanh)

Xem điểm tại đây

Khiếu nại đến ngày 15/07/2013. Mọi thắc mắc sau ngày này không giải quyết.

   

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt