Trang chủ Sinh viên Kết quả thi Cao đẳng

Cao đẳng

   

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP CĐ Đ-ĐT14B

Sinh viên khiếu nại về điểm đến ngày 31/05/2016

Xem điểm tại đây

   

ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ MÔN LTĐKTĐ

Sinh viên khiếu nại về điểm đến ngày 26/05/2016.

Xem điểm tại đây

   

ĐIỂM THI LẠI MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ TĐ 13A

Khiếu nại đến ngày 22/01/2016

Xem điểm tại đây

   

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ HÈ 2015

Xem điểm tại đây

Khiếu nại về điểm đến ngày 06/08/2015

   
alt

KẾT QUẢ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TN CAO ĐẲNG KHÓA 2011

Kết quả bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa khóa 2011.

 

   

DIEM TONG KET MON PLC

MÔN KTLTPLC

LỚP CĐ TĐ 12B

LỚP CĐ Đ-ĐT 12A

Khiếu nại đến ngày 30/05/2014. Liên hệ bộ môn hoặc Thầy Tới.

MÔN THPLC

LỚP CĐ Đ-ĐT 12A

LỚP CĐ Đ-ĐT 12C

   

ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC LỚP CĐ Đ ĐT 12B

Xem điểm tại đây

Khiếu nại đến ngày 19/05/2014. Sau ngày này không giải quyết mọi thắc mắc.

   

DIEM TRUNG BINH KIEM TRA MON PLC LOP CĐ TĐ 12B

Xem điểm tại đây

Khiếu nại đến ngày 15/05/2014. Sau ngày này không giải quyết mọi thắc mắc

   

ĐIỂM TỔNG KẾT THỰC HÀNH CẢM BIẾN

Bảng điểm thực hành cảm biến lớp cđ tđ 12a nhóm thầy Tới

Xem tại đây