Trang chủ Sinh viên Kết quả thi Cao đẳng

Cao đẳng

Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN 2018_L2.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

   
Download this file (dap - an - de - thi - 2016.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

 

   
Download this file (DeThiAnhVanChuyenNganh-2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

   
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN 2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018

(Xem file đính kèm)

   
   
Download this file (de thi KTLT PLC cd 16-2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT-PLC-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT-PLC-2018

(Xem file đính kèm)

Attachments:
de thi KTLT PLC cd 16-2018.pdf363 Kb
   
   
   
Download this file (DeThi_DLDKBMT.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLĐK-MT LẦN 2

Xem file đính kèm

Attachments:
DeThi_DLDKBMT.pdf653 Kb
   
Download this file (DE THI DKQT 12-2017.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐKQT

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

Attachments:
DE THI DKQT 12-2017.pdf445 Kb