Trang chủ Sinh viên Kết quả thi Cao đẳng

Cao đẳng

Download this file (LY THUYET MACH - 2019.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LÝ THUYẾT MẠCH

Attachments:
LY THUYET MACH - 2019.pdf519 Kb
   
Download this file (De thi-Nhap mon TDDH-CDTD18AB.pdf)

ĐỀ THI NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA 2018

ĐỀ THI NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA 2018

Xem file  đính kèm

   
Download this file (De thi-RBCN-CDTD16AB.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ROBOT CN TD16

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ROBOT CN -TĐ16

Xem file đính kèm

Attachments:
De thi-RBCN-CDTD16AB.pdf346 Kb
   
Download this file (DeThi MCNCDTD16AB 11.pdf)

ĐỀ THI MẠNG CÔNG NGHIỆP - TD16

ĐỀ THI MẠNG CÔNG NGHIỆP - TD16

Xem file đính kèm

   
Download this file (ĐỀ THI ĐÁP ÁN TBĐ-ĐT 16.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ TĐ16

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ TĐ16

Xem file đính kèm

   
Download this file (de thi  LTDKTD CD DDT16 THANG 01-2019.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LTĐK TỰ ĐỘNG CĐ ĐT16

 ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LTĐK TỰ ĐỘNG CĐ ĐT16

(Xem file đính kèm)

   
Download this file (DE THI DKS 12-2018.doc)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ĐIỀU KHIỂN SỐ 2018

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ĐIỀU  KHIỂN SỐ 

2018

Attachments:
DE THI DKS 12-2018.doc512 Kb
   
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN 2018_L2.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

   
Download this file (dap - an - de - thi - 2016.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

 

   
Download this file (DeThiAnhVanChuyenNganh-2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

   

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt