Trang chủ Giảng viên Biểu mẫu

Biểu mẫu

Đội ngũ giảng viên

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

STT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Email

1

Đặng Đắc Chi

Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Tự động hóa

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Phạm Văn Thành

Thạc sĩ, Trưởng khoa Điện - Điện lạnh

  fthanhct@yahoo.com

3

Ngô Thị Thanh Bình

Thạc sĩ, Phó khoa Điện - Điện lạnh

 ngo.thithanhbinh@gmail.com

4

Đoàn Minh Hải

Thạc sĩ, Giảng viên 

 doanminhhaict@yahoo.com

5

Ng. Thủy Đăng Thanh

Thạc sĩ, Giảng viên 

 ntdangthanh@yahoo.com

6

Hồ Thanh Vũ

Sau đại học, Giảng viên 

 thanhvuhoct@gmail.com

7

Cao Hoàng Vũ

Thạc sĩ, Giảng viên 

 vudtcom@yahoo.com

8

Cù Minh Phước

Sau đại học, Giảng viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9

Võ Ngọc Thi

Sau đại học, Giảng viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10

Nguyễn Hoàng Duy

Sau đại học, Giảng viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

11

Phan Hồng Thiên

Sau đại học, Giảng viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

12

Nguyễn Văn Tính

Sau đại học, Giảng viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

13

Lê Văn Nhành

Sau đại học, Giảng viên

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

14

Lê Tuấn Tăng

Sau đại học, Giảng viên

 tuantang.bk@gmail.com