Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (Cau 1.pdf)

Đề thi học kỳ phụ ĐKQT

Đề thi học kỳ phụ ĐKQT

(Xem file đính kèm)

 
Download this file (HKP CD 1819.pdf)

Đề thi & đáp án KTLT-PLC học kỳ phụ 2019

Đề thi & đáp án KTLT-PLC học kỳ phụ 2019

Xem file đính kèm

Attachments:
HKP CD 1819.pdf505 Kb
HKP CD 1819_Program_2.pdf72 Kb
 
Download this file (DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf)

Đề thi & đáp án AVCN CĐ-2019

Xem file đính kèm

Attachments:
DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf445 Kb
   
 
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN-L2.pdf)

Đề thi & đáp án KT Đo lường-cảm biến 2019 lần 2

Đề thi & đáp án KT Đo lường-cảm biến 2019 lần 2

Xem file đính kèm

Attachments:
DE THI DO LUONG CAM BIEN-L2.pdf512 Kb