Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN 2018_L2.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018 LẦN 2

 
Download this file (dap - an - de - thi - 2016.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN KTLT PLC ĐĐT16 ABCD

 

 
Download this file (DeThiAnhVanChuyenNganh-2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN AVCN-2018

   
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN 2018.pdf)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐLCB-2018

(Xem file đính kèm)