Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (De thi-Nhap mon TDDH-CDTD18AB.pdf)

ĐỀ THI NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA 2018

ĐỀ THI NHẬP MÔN TỰ ĐỘNG HÓA 2018

Xem file  đính kèm

 
Download this file (De thi-RBCN-CDTD16AB.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ROBOT CN TD16

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN ROBOT CN -TĐ16

Xem file đính kèm

Attachments:
De thi-RBCN-CDTD16AB.pdf346 Kb
 
Download this file (DeThi MCNCDTD16AB 11.pdf)

ĐỀ THI MẠNG CÔNG NGHIỆP - TD16

ĐỀ THI MẠNG CÔNG NGHIỆP - TD16

Xem file đính kèm

   
Download this file (ĐỀ THI ĐÁP ÁN TBĐ-ĐT 16.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ TĐ16

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN TRANG BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ TĐ16

Xem file đính kèm

 
Download this file (de thi  LTDKTD CD DDT16 THANG 01-2019.pdf)

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LTĐK TỰ ĐỘNG CĐ ĐT16

 ĐỀ THI & ĐÁP ÁN MÔN LTĐK TỰ ĐỘNG CĐ ĐT16

(Xem file đính kèm)