Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (de thi KTLT PLC cd 17-2018.pdf)

Đề thi & đáp án KTLTPLC-CĐ-2019

ĐỀ THI
MÔN: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC
LỚP: CĐ ĐKTĐ 17
Attachments:
de thi KTLT PLC cd 17-2018.pdf449 Kb
 
Download this file (DE THI NNLT_CDTD18_02_DA (1).pdf)

Đề thi & đáp án NNLT CĐ-2019

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
MÔN: NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
LỚP: CĐ ĐKTĐ 18A, B
 
Download this file (DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf)

Đề thi & đáp án AVCN CĐ-2019

ĐỀ THI
MÔN: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH
LỚP: CĐTĐ17
Attachments:
DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf445 Kb
   
Download this file (DAP AN DE THI CĐN17 - 2018 - 2019.pdf)

Đề thi & đáp án PLC CĐN - 2019

ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC
LỚP: CĐN ĐCN 17
 
Download this file (HK2 CD 1819.pdf)

Đề thi & đáp án PLC CĐ -2019

ĐỀ THI & ĐÁP ÁN KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PLC CAO ĐẲNG

NĂM 2019

Attachments:
HK2 CD 1819.pdf521 Kb
HK2 CD 1819_Program.pdf77 Kb