Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (DE_DA_NNLT_CĐ TĐ18AB_ĐỀ 1.pdf)

Đề thi & đáp án NNLT-2019

Đề thi & đáp án Ngôn Ngữ Lập Trình -2019

 
Download this file (Code1.pdf)

Đề thi & đáp án điều khiển quá trình -2019

Đề thi & đáp án điều khiển quá trình -2019

Attachments:
Code1.pdf83 Kb
Code2.pdf67 Kb
code3.pdf65 Kb
DE THI DKQT 6-2019.pdf576 Kb
 
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN-2019.pdf)

Đề thi & đáp án KT Đo lường-cảm biến 2019

Đề thi & đáp án KT Đo lường-cảm biến 2019

   
 
Download this file (HK2 CD 1819.pdf)

Đề thi & đáp án môn KTLT- PLC

Đề thi & đáp án môn KTLT PLC

Attachments:
HK2 CD 1819.pdf521 Kb
HK2 CD 1819_Program.pdf77 Kb