Trang chủ

Đề thi - Đáp án

Download this file (HKP CD 1819.pdf)

Đề thi & đáp án KTLT-PLC học kỳ phụ 2019

Đề thi & đáp án KTLT-PLC học kỳ phụ 2019

Xem file đính kèm

Attachments:
HKP CD 1819.pdf505 Kb
HKP CD 1819_Program_2.pdf72 Kb
 
Download this file (DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf)

Đề thi & đáp án AVCN CĐ-2019

Xem file đính kèm

Attachments:
DeThiAnhVanChuyenNganh2019.pdf445 Kb
 
   
Download this file (DE THI DO LUONG CAM BIEN-L2.pdf)

Đề thi & đáp án KT Đo lường-cảm biến 2019 lần 2

Đề thi & đáp án KT Đo lường-cảm biến 2019 lần 2

Xem file đính kèm

Attachments:
DE THI DO LUONG CAM BIEN-L2.pdf512 Kb
 
Download this file (DE_DA_NNLT_CĐ TĐ18AB_ĐỀ 1.pdf)

Đề thi & đáp án NNLT-2019

Đề thi & đáp án Ngôn Ngữ Lập Trình -2019