Trang chủ

Thông báo chung

PHÂN CÔNG ĐỒ ÁN MPS

Xem danh sách tại đây

Xem đoạn video MPS tham khảo ở http://www.youtube.com/watch?v=6sct2K-l8Dk

Mỗi nhóm cử một sinh viên làm trưởng nhóm và gặp thầy Hải vào sáng thứ sáu ngày 21/03/2014 lúc 8h tại Khoa Điện - Điện Lạnh để chuẩn bị lên kế hoạch thực hiện.

 

 

THÔNG BÁO VIỆC BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Các sinh viên tự động khóa 11 báo cáo thực tập tốt nghiệp vào ngày thứ 4 (12/03/2014) lúc 8h tại văn phòng khoa điện - điện lạnh

Lưu ý: sinh viên nào chưa nộp phiếu đánh giá (có mộc của công ty) thì ngày báo cáo phải có. 

 

 

Thông báo thời gian khai giảng các lớp ngắn hạn

Thời gian dự kiến khai giảng các lớp ngắn hạn: ngày 03/03/2014. 

Thời gian: Các buổi tối 2,4,6 hoặc 3,5,7

   

Danh sách thành viên clb thực hành điều khiển

Nhóm

STT

Họ

Tên

Lớp

Số điện thoại

Máy tính

 

1

 

1

Nguyễn Quốc

Hưng

TĐ13A

1673484261

Y

2

Nguyễn Trung

Hiếu B

TĐ13A

918163307

Y

3

Lê Hoàng

Phúc

TĐ13A

1692901491

Y

4

Hoàng Thị Kim

Dung

TĐ13A

1628201154

Y

 

2

 

5

Trần Hoàng Đăng

Quang

TĐ13A

932025113

Y

6

Huỳnh Lý Thanh

Huy

TĐ13A

978384612

N

7

Trịnh Nhật

Lam

TĐ13A

996952021

Y

 

3

 

8

Nguyễn Tấn

Trung

TĐ13A

1269025705

Y

9

Nguyễn Công

Tuấn

TĐ13B

968396955

N

10

Hồ Mạnh

Kha

TĐ13A

1234601844

Y

 

4

 

11

Phạm Quang

Thiện

TĐ13A

1663359295

Y

12

Nguyễn Thị Ngọc

Hồng

TĐ13A

1867652436

Y

13

Tăng Trí

Hòa

TĐ13A

1245935324

Y

 

5

 

14

Nguyễn Quốc

Duy

TĐ13B

903041026

Y

15

Lưu Đỗ Trường

Thịnh

TĐ13B

1657933745

N

16

Lê Duy

Tuấn

TĐ13B

933232413

Y

 

6

 

17

Phạm Trần Bá

Cường

TĐ13B

903543407

Y

18

 

Huỳnh

TĐ13B

1228024187

N

19

Nguyễn Quang Huy

Hoàng

TĐ13B

1672762685

Y

7

 

20

Phạm Thanh

Hân

TĐ13B

977907324

N

21

Đặng Văn Hoàng

Dương

TĐ13A

1633300401

Y

22

Nguyễn Tô Tử

Anh

TĐ13B

966963142

Y

23

Hoàng Đức

Anh

TĐ13A

1699035350

Y

 Các bạn truy cập trang https://www.facebook.com/groups/pcc.ckct/ để yêu cầu gia nhập thành viên vào nhóm. Đây là kênh thông tin chính của câu lạc bộ. Mọi thông tin về ngày sinh hoạt đầu tiên sẽ được cập nhật trên trang facebook của nhóm và trang wed bộ môn.