Trang chủ

Thông báo chung

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017

Sinh viên khiếu nại đến hết ngày 1/06/2017

xem điểm tại đây

 

ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ

Điểm trung bình kiểm tra môn Kỹ thuật lập trình PLC lớp học kỳ phụ học kỳ 2 năm 2017.

Sinh viên khiếu nại đến hạn chót: hết ngày 19/05/2017

Xem điểm tại đây

 

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B

xem tại đây

Sinh viên khiếu nại đến hết ngày 29/12/2016.

Sinh viên xem đáp án tại mục đề thi - đáp án

   

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A

Xem tại đây.

Sinh viên khiếu nại về điểm đến hết ngày 26/12/2016.

Chiều thứ ba 27/12/2016 sinh viên có thể đóng tiền thi lại.

Để xem đáp án sinh viên vào mục Đề thi đáp án.

 

ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B

Bảng điểm xem tại đây

Sinh viên khiếu nại về điểm đến hết ngày 24/12/2016

Sau ngày này GV không giải quyết mọi thắc mắc.