Trang chủ

Thông báo chung

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015

                THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015

+ Các nhóm lên lấy thư cảm ơn gửi cho doanh nghiệp vào thứ 2 và thứ 3 (13/3/2018) tại văn phòng bộ môn (F3.4)

+ Thời gian các bạn khóa 2015 báo cáo thực tập tốt nghiệp như sau:

Sáng thứ 4 (14/03/2018) lúc 8h00

Phòng: F3.2

Khi đi mang theo cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp để chấm điểm

 

 

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A

Sinh viên khiếu nại đến hết ngày 31/05/2017

Xem điểm tại đây

 

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017

Sinh viên khiếu nại đến hết ngày 1/06/2017

xem điểm tại đây

   

ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ

Điểm trung bình kiểm tra môn Kỹ thuật lập trình PLC lớp học kỳ phụ học kỳ 2 năm 2017.

Sinh viên khiếu nại đến hạn chót: hết ngày 19/05/2017

Xem điểm tại đây

 

ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B

xem tại đây

Sinh viên khiếu nại đến hết ngày 29/12/2016.

Sinh viên xem đáp án tại mục đề thi - đáp án