Trang chủ

Thông báo chung

Download this file (TKB HKP HK1 - TĐH 25_09.xls)

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019-2020

Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019-2020

Xem file đính kèm

Attachments:
TKB HKP HK1 - TĐH 25_09.xls32 Kb
 
 
   
 
Download this file (TKB HK HE 2019 - TĐH_OK.xls)

Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU  HỌC KỲ PHỤ HK HÈ - NĂM HỌC 2018/2019

Attachments:
TKB HK HE 2019 - TĐH_OK.xls39 Kb