Trang chủ Sinh viên Thông báo chung

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019-2020 208
2 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019 156
3 Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019 130
4 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 707
5 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 362
6 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 609
7 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 318
8 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 484
9 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 255
10 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 374
11 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 734
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1226
13 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 479
14 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 436
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 661
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 541
17 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 782
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 546
19 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 373
20 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 436

Trang 1 trong tổng số 2