Trang chủ Sinh viên Thông báo chung

Thông báo chung

Lọc tiêu đề 

Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2019-2020 375
2 Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp 2019 276
3 Chương trình ngày hội kết nối doanh nghiệp - sinh viên 2019 183
4 Mẫu báo cáo tốt nghiệp 2019 912
5 Thời khóa biểu học kỳ hè 2018-2019 418
6 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ VÉT- 2019 645
7 NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K 2016 412
8 PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP TN 537
9 DANH SÁCH SINH VIÊN TĐH NHẬN HỌC BỔNG-2018 294
10 DANH SACH SINH VIEN TD18A, 18B 416
11 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018-2019 768
12 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ 2018 1264
13 LỊCH THI HỌC KỲ II 2018-2019 516
14 THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2015 464
15 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC LỚP TĐ 15A 707
16 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN KTLTPLC HỌC KỲ PHỤ NĂM 2017 575
17 ĐIỂM TRUNG BÌNH MÔN PLC HỌC KỲ PHỤ 858
18 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN ĐKS LỚP CĐ TĐ 14B 574
19 ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN LTĐKTĐ LỚP TĐ 15A 397
20 ĐIỂM TK MÔN LTĐKTĐ LỚP CĐ ĐIÊN 14B 476

Trang 1 trong tổng số 2