Trang chủ Giới thiệu Giới thiệu Bộ Môn

Giới thiệu Bộ môn

Email In

Thông tin giới thiệu Bộ Môn Tự Động Hoá.

Bộ môn Tự động hoá được thành lập từ năm 2006,

 

 

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt