Trang chủ Sinh viên Thông báo Thông báo chung THÔNG BÁO DÀNH CHO SV KHÓA 14, 15

THÔNG BÁO DÀNH CHO SV KHÓA 14, 15

Email In

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN KHÓA 14,15

     Những sinh viên khóa 14, 15 chưa có đề tài tốt nghiệp sẽ tập trung  tại văn phòng bộ môn Tự Động Hóa (F3.4) để nhận đề tài.

     Thời gian: lúc 8h45

     Ngày: thứ 6 (30/3/2018)

 

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt