Trang chủ

THÔNG BÁO DÀNH CHO SV KHÓA 14, 15

Email In

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN KHÓA 14,15

     Những sinh viên khóa 14, 15 chưa có đề tài tốt nghiệp sẽ tập trung  tại văn phòng bộ môn Tự Động Hóa (F3.4) để nhận đề tài.

     Thời gian: lúc 8h45

     Ngày: thứ 6 (30/3/2018)