Trang chủ Giảng viên Thông báo ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HOÁ

Email In
 

 

STT Họ tên Học vị, chức danh              Email
1
Đặng Đắc Chi
Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Điện - Điện lạnh
  Trưởng Bộ môn Tự động hóa  
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2
Phạm Văn Thành
Thạc sĩ, Trưởng khoa Điện - Điện lạnh Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
3
Nguyễn Hoàng Duy
Thạc sĩ, Phó Bộ môn Tự động hóa
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
4
Đoàn Minh Hải 
Thạc sĩ, Giảng viên  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
5
Ng. Thủy Đăng Thanh
Thạc sĩ, Giảng viên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
6
Hồ Thanh Vũ
Sau đại học, Giảng viên  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
7
Cao Hoàng Vũ
Thạc sĩ, Giảng viên  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
8
Cù Minh Phước
Thạc sĩ, Giảng viên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
9 Võ Ngọc Thi Sau đại học, Giảng viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
10 Phan Hồng Thiên Sau đại học, Giảng viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
11 Nguyễn Văn Tính Sau đại học, Giảng viên   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
12
Lê Văn Nhành
Sau đại học, Giảng viên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
13 Trịnh Quang Vũ Sau đại học, Giảng viên Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 
 
 
 

Hoạt động & Liên kết

 PLC S7-1200 GIAO TIẾP QUA CHUẨN PROFINET 

   

            CUỘC THI FUNNYLED 2018

   

ĐIỀU KHIỂN ĐA TRẠM DÙNG PLC-S7300

   

Công ty Unilever Việt Nam

Công ty Hàn Mỹ Việt